Utah State University Bands

Bands' Activities, September 2013


 

 

 

 

 

1 2
LABOR DAY:
no classes

3
3:00: AMB #1


4
3:00 WO #1

5
3:00: AMB #2


6
3:00 WO #2


7

8

9
3:00: AMB #3

10
3:00 SB #1


11
3:00 WO #3


12
3:00: AMB #4

13
3:00: AMB #5

14
9:00 Homecoming Parade
6:00 Home F-Ball vs. Weber St.
.

15

16
3:00 WO #3

17
3:00: AMB #1


18
3:00 WO #4

19
3:00: AMB #2


20
3:00: WO #5

21


22

23
3:00: WO #6

24
3:00: AMB #6

25
WO Tour to Brigham City: 7:00 PM concert

26
3:00: AMB #7

27
3:00: WO #8

28
6:00 Home F-Ball vs. Colorado St

29 30
3:00: WO #9